Xawery Konarski

Adwokat, Starszy Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W Kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacji.

Jest wiceprezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz prezesem Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT). Doradza  Związkowi Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izbie Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert prawny brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT.

Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony danych osobowych.

Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita). Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych, w tym Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.