Sławomir Cieśliński

Przewodniczący Komitetu FINTECH i Komitetu SMART

Z wykształcenia historyk (absolwent Uniwersytetu Warszawskiego), za przyczyną morskich pasji przez wiele lat dziennikarz i wydawca miesięcznika „Morze” oraz doradca ministra gospodarki morskiej. Po 1989 r. zajmował kierownicze stanowiska w polskich i zagranicznych firmach związanych z mediami, reklamą i poligrafią
(m.in. w TVP, jako przedstawiciel Bertelsmanna w Polsce, w Europlakat Polska, w „Ruch” SA).

Współtworzył, a następnie był w latach 1999-2001 prezesem spółki ELKART Systemy Kart Elektronicznych.

Od 2001 r. organizator Konferencji „KARTA” (od 2008 r. noszącej nazwę „Central European Electronic Card”,
od 2017 r. – „Central European Digital Payments”), od 2006 r. cyklu konferencji „Polskie Karty i Systemy”, od roku 2011 wespół z Instytutem Maszyn Matematycznych a obecnie NASK Konferencji „CommonSign”, od roku 2014 także Digital Money & Blockchain Forum.

Członek – założyciel Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich (2004) oraz Izby Gospodarki Elektronicznej (2013).

W latach 2009 – 2019 wydawca Almanachu „Polskie Karty”.

Firma Medien Service Sławomir Cieśliński (rok założenia 1990) jest członkiem Polskiej Izby Informatyki
i Telekomunikacji. Sławomir Cieśliński aktualnie pełni w niej funkcje Przewodniczącego Komitetu FINTECH oraz Przewodniczącego Komitetu SMART. Sławomir Cieśliński jest ponadto członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. Od 2015 r. członek Prezydium Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

Zajmuje się, jako firma Medien Service,promocją obrotu bezgotówkowego, e-gospodarki, e-administracji,
e-zdrowia. Sekretarz Rady Programowej Forum Gospodarczego TIME.

Lobbysta zdrowego rozsądku.

Podczas XII Kongresu Gospodarki Elektronicznej wyróżniony nagrodą „Ambasador Gospodarki Elektronicznej 2016”, a w październiku 2019 r. medalem „Za zasługi dla Rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.