Struktura

Organami Izby są:

  • Zgromadzenie Członków Izby
  • Organy Wybieralne, w tym: Rada Izby, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński
  • Zarząd