Izba istnieje od stycznia 1993 roku. Jej członkami są firmy prowadzące działalność gospodarczą w sektorze informatyki i telekomunikacji. Aktualnie do Izby należy ponad 130 firm, reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli. Proszę zajrzeć do Katalogu Firm należących już do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Zapraszamy firmy teleinformatyczne do Izby - naprawdę warto.
Tylko wspólnie możemy wpływać na pozytywne dla prowadzenia biznesu zmiany w ustawach i rozporządzeniach dotyczących rynku teleinformatycznego.

Telefon komórkowy zaspokaja coraz więcej potrzeb ¾ badanych Polaków, ⅔ ma telefon zawsze przy sobie, a dla niemal połowy telefon jest absolutnie niezbędny - to główne wyniki badań przeprowadzonych we wrześniu br. przez firmę ARC Rynek i Opinie. Przyczynkiem do badań było 20-lecie uruchomienia pierwszej sieci telefonii komórkowej w Polsce.

Barometr PIIT

Ocena aktualnej sytuacji na rynku zamówień publicznych


Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] uruchomiła serwis informujący i liczbie ogłoszeń o zamówieniach publicznych. Serwis pozwala na ocenę dynamiki rynku zamówień teleinformatycznych w ujęciu rocznym, rok do roku, a także miesiąc do miesiąca. Prezentowane dane pozwalają na ocenę aktualnej sytuacji na rynku zamówień publicznych.


Wydarzenia Wydarzenia

PIIT Patronat: Konferencja "Cyberbezpieczeństwo w organizacji - trendy i wyzwania"

17 stycznia 2017 - Warszawa

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Cyberbezpieczeństwo w organizacji - trendy i wyzwania", którą ośrodek THINKTANK organizuje wraz z partnerami: Centrum Stosunków Międzynarodowych, Microsoft, kancelarią WKB oraz BI Insight.

PIIT: Webinarium z cyklu Forum ICT Security PL pt.: "Architektura bezpieczeństwa - podejście wspierające kluczowe potrzeby biznesowe"

20 stycznia 2017 r. godz. 9.30

Zapraszamy na Webinarium z cyklu Forum ICT Security, poświęcone architekturze bezpieczeństwa informacji pt.: "Architektura bezpieczeństwa – podejście wspierające kluczowe potrzeby biznesowe"

PIIT: Webinarium z cyklu Pzp "Nowe (stare?) przesłanki wykluczenia z uwzględnieniem zasad wykazywania ich braku w oparciu o formularz JEDZ"

25 stycznia 2017 r. godz. 11.00 - 12.00

Zapraszamy Państwa na webinarium z zakresu Prawa zamówień publicznych poświęcone zmianom wprowadzanym przez ustawę z 22 czerwca 2016 r. Temat: „Nowe (stare?) przesłanki wykluczenia z uwzględnieniem zasad wykazywania ich braku w oparciu o formularz JEDZ”

PIIT Poleca: IDC Predictions 2017 - specjalna oferta dla Członków PIIT

7 lutego 2017 - Hotel Hilton w Warszawie

W ślad za spotkaniem Prezesów PIIT i IDC Członkowie PIIT otrzymali ofertę promocyjną części wystawienniczej na IDC Predictions 2017.

PIIT: Partnerzy Prawni PIIT w 2017 roku

W ramach Programu Parter Prawny PIIT tytuł Partnera Prawnego w poszczególnych obszarach otrzymały Kancelarie: Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy, Domański Zakrzewski Palinka, Kochański Zięba & Partners, Modzelewska i Paśnik, TaylorWessing e|n|w|c E. Stobiecka, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Od Prezesów Od Prezesów

Noworoczny List Prezesa do Członków Izby

Nowy rok przywitał nas wejściem w życie pierwszej części pakietu 100 zmian, mających ułatwić życie polskim przedsiębiorcom. Ustawa z 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców wprowadza korekty w kodeksie cywilnym (nowy model prokury), kodeksie...

więcej

Polecamy Polecamy

PIIT: Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe szanse

Z danych zebranych w raporcie PwC "Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe szanse" wynika, że wkład operatorów telekomunikacji mobilnej do PKB Polski to ponad 26,5 mld...

więcej