Izba istnieje od stycznia 1993 roku. Jej członkami są firmy prowadzące działalność gospodarczą w sektorze informatyki i telekomunikacji. Aktualnie do Izby należy ponad 130 firm, reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli. Proszę zajrzeć do Katalogu Firm należących już do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Zapraszamy firmy teleinformatyczne do Izby - naprawdę warto.
Tylko wspólnie możemy wpływać na pozytywne dla prowadzenia biznesu zmiany w ustawach i rozporządzeniach dotyczących rynku teleinformatycznego.

 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, począwszy od 2003 roku, przyznaje doroczne wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju rynku środowiska teleinformatycznego. Laureatami Nagrody  mogą być osoby, które nie są aktualnymi Członkowie wybieralnych Organów Izby oraz Laureatami Nagrody.

Nominacji do Nagrody dokonują wszyscy Członkowie PIIT. Laureatów Nagrody spośród nominowanych wyłania Kapituła Nagrody, utworzona przez dotychczasowych Laureatów oraz Członków Wybieralnych Organów Izby. ...

Komitety Izby

GROT, ITS, KE, KENT, KENUP, KISW, KLIK, KOŚ, KUD, KWIRC, KZSP


W ramach Izby są organizowane Kluby i Komitety wokół spraw interesujących część Członków Izby. Korzystając z pomocy Zarządu i Biura Izby działają one samodzielnie realizując własne cele i zadania i mogą one korzystać również z własnych funduszy celowych.

 


Wydarzenia Wydarzenia

PIIT: Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe szanse

Z danych zebranych w raporcie PwC "Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe szanse" wynika, że wkład operatorów telekomunikacji mobilnej do PKB Polski to ponad 26,5 mld zł.

PIIT: Forum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych

Polecamy

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Forum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych PIIT. Forum zostało udostępnione na platformie Yammer. Celem forum jest wymiana informacji i doświadczeń nt bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz ochrony danych osobowych. W ramach forum będą również opiniowane akty prawne związane z cyberbezpieczeństwem, do których uwagi będzie zgłaszała PIIT.

PIIT Poleca: VI Międzynarodowa Konferencja CommonSign Warsaw 2016 Electronic Signature Interoperability Summit

26-27 października 2016 r. Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa

Instytut Maszyn Matematycznych i Medien Service zapraszają Państwa do aktywnego udziału w kolejnej, szóstej już, imprezie poświęconej podpisowi elektronicznemu i usługom zaufania. Celem CommomSign, od pierwszej edycji, jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami.

Konferencja "Nowe Prawo Zamówień Publicznych"

CN Kopernik - Warszawa, 28 października 2016 r.

Zapraszamy na najważniejsze w tym roku wydarzenie na rynku zamówień publicznych - Konferencję "Nowe Prawo Zamówień Publicznych".
W dniu 28 lipca 2016 r. weszła w życie największa w historii nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany zrewolucjonizowały niemal cały proces ubiegania się o zlecenia publiczne w Polsce, począwszy od składania ofert, warunków udziału w postępowaniu, łączenia potencjałów, badania rażąco niskiej ceny, po kryteria oceny ofert.

Od Prezesów Od Prezesów

PIIT: "Działać dla wspólnego dobra" - wywiad Prezesa Izby dla Telko.in

TELKO.in - Działać dla wspólnego dobra - wywiad Prezesa Izby "Rutynowa współpraca z administracją centralną, poprawa wizerunku polskiej branży teleinformatycznej i wciągnięcie członków do intensywniejszej współpracy na wspólną rzecz – to trzy podstawowe cele, jakie stawia sobie Ireneusze...

Zakupy informatyczne z błędami: Ile warte są benchmarki

Zakupy informatyczne z błędami: Ile warte są benchmarki W większości przetargów na sprzęt komputerowy stosowane są niemiarodajne testy. I to mimo rekomendacji tak branży, jak i Urzędu Zamówień Publicznych.

więcej

Polecamy Polecamy

PIIT: Współpraca informacyjna z serwisem Telko.in

PIIT w ramach patronatu honorowego podpisała Porozumienie o współpracy informacyjnej z serwisem Telko.in. „TELKO.in, to nowy serwis informacyjny skierowany do czytelników...

Wstęp do informatyki nie tylko dla informatyków (polecana prawnikom)

Jeżeli chcesz świadomie żyć we współczesnym na wskroś zinformatyzowanym świecie - ta książka jest najlepszym przewodnikiem!

więcej