image

Projekt ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zawiera szereg rozwiązań, które wykraczają daleko poza ramy dyrektywy
o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym (tzw. Dyrektywa DSM). PIIT, dostrzegając potencjalne skutki, jakie nowe regulacje mogą mieć zarówno dla Członków Izby, jak i dla szerokiego spektrum zainteresowanych stron, w piśmie do Prezesa Rady Ministrów poparł wystąpienie Lewiatan.

Wystąpienie PIIT