PIIT apeluje m.in. o przedłużenie terminu realizacji projektów przynajmniej do sierpnia 2026 r. Podkreśla też znaczenie szybkiego rozpoczęcia właściwego naboru, sprawnego procesu oceny oraz podpisywania umów.

Stanowisko do założeń nowego konkursu na dofinansowanie projektów budowy sieci szerokopasmowych na obszarach białych plam, finansowanego ze środków KPO izba przekazała do Ministerstwa Cyfryzacji 19 kwietnia 2024 r.

Stanowisko PIIT