image

11 kwietnia odbyło się spotkanie założycielskie Komitetu Przełomowych Technologii PIIT. Podczas spotkania omówiono cele działania Komitetu, a także dyskutowano o planach działań na kolejne kwartały 2024 r.

Zakres działań Komitetu KPT:

  • współpraca z polskim rządem w ramach prowadzonych prac legislacyjnych z zakresu nowych technologii, będących na etapie wczesnej komercjalizacji i szybkiego wzrostu, co rodzi specyficzne wyzwania regulacyjne;
  • współpraca z agendami rządowymi odpowiedzialnymi za dystrybucję środków publicznych, w tym środków unijnych, przeznaczonych na realizację programów wspierania innowacji;
  • współpraca z organami nadzorczymi (regulatorami) odpowiedzialnymi za tzw. przełomowe innowacje (disruptive technologies);
  • współpraca z jednostkami certyfikującymi przełomowe innowacje (m.in. w zakresie Internetu Rzeczy, IoT);
  • współpraca z organizacjami światowymi (m.in. OECD) i europejskimi (m.in. DIGITALEUROPE) biorącymi udział w tworzeniu regulacji związanych z nowymi technologiami;
  • organizowanie i wspieranie wydarzeń promujących wykorzystanie nowych technologii (innowacji).

Nadzór nad Komitetem sprawują Wiceprezesi Zarządu PIIT: Xawery Konarski i Olaf Krynicki.

Podczas spotkania odbyły się również wybory do Prezydium Komitetu. Przewodniczącym KPT został Borys Stokalski (Rethink), a wiceprzewodniczącymi Maciej Lewandowski (Migam), Artur Szymański (SAS) i Przemysław Szabelak (Fujitsu).

Gratulujemy!