Ważne Ważne

PIIT: Raport - 20 lat telefonii cyfrowej w naszym kraju - co zmieniło w życiu Polaków?

20 lat telefonii cyfrowej w naszym kraju - co zmieniło w życiu Polaków? Telefon komórkowy zaspokaja coraz więcej potrzeb ¾ badanych Polaków, ⅔ ma telefon zawsze przy sobie, a dla niemal połowy...

PIIT: Stanowisko ws. Wzorcowych klauzul w umowach IT

W dniu 7 września 2016 r. Do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Stanowisko ws. Wzorcowych klauzul w umowach IT.

PIIT: Stanowisko izb branżowych ws nowelizacji PZP - zamówienia in-house

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji dostrzegając poważne zagrożenie wynikające z projektowanych zmian w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień in-house, uznała za...

PIIT: Rynek Teleinformatyczny w 2015 roku

Mijający rok był prawie normalny dla firm teleinformatycznych w całej Unii Europejskiej, ale też nie pozbawiony krytycznych sytuacji gospodarczych. Przy aktywnym promowaniu przetwarzania w chmurze...

PIIT: PORADNIK - Ocena wydajności sprzętu komputerowego w zamówieniach publicznych

W zamówieniach publicznych, których przedmiotem są urządzenia komputerowe wykształciła się praktyka określania wydajności komputerów poprzez stawianie wymagań dotyczących zastosowanego procesora....

PIIT: MEMORANDUM "Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej Państwa"

25 marca 2015 roku Członkowie PIIT podczas XXIV Zgromadzenia, powodowani odpowiedzialnością za bezpieczne oraz niezawodne funkcjonowanie Infrastruktury Krytycznej Państwa, przyjęli uchwałą przedłożone...

Informacja Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Studium Wykonalności dla Programu badawczego sektora Teleinformatycznego (InnoICT) zostało przyjęte w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Studium obejmuje 4 obszary badawcze w 78...

Rynek Teleinformatyczny w 2013 roku

Mijający rok był trudny dla  firm teleinformatycznych w całej Unii Europejskiej. Nadal dawał o sobie znać kryzys gospodarczy, co w efekcie ograniczało inwestycje. Sytuację branży utrudniały...

Stanowisko PIIT do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Izba przekazała do UOKiK Stanowisko PIIT do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw (wersja projektu z dnia 18...