Zdaniem PIIT niezbędne jest wskazanie pryncypiów, którym podporządkowane będą działania regulacyjne. PIIT stoi na stanowisku,
że powinny one w sposób zrównoważony łączyć troskę o rozwój gospodarczy, zagadnienia etyczne oraz kształtowanie odpowiedzialnych praktyk przy tworzeniu i wdrażaniu zastosowań AI.

Pryncypia te powinny być nadrzędne w stosunku do praktycznych działań systemu regulacji, wyznaczając jego priorytety oraz modus operandi w obszarach takich jak tworzenie systemu zachęt i sankcji, „domniemanie zgodności” vs obowiązek certyfikacji itp.

23 kwietnia 2024 r. Izba przekazała do Ministerstwa Cyfryzacji uwagi oraz odpowiedzi na wskazane przez ministerstwo pytania w ramach prekonsultacji dot. wdrożenia Aktu o sztucznej inteligencji.

Uwagi PIIT