image

W PIIT odbyły się wybory uzupełniające do prezydium Komitetu SMART działającego w Izbie. Do prezydium zostali wybrani Anna Dydoń-Cackowska z firmy Eviden oraz Paweł Sokołowski z firmy SAS, którzy jako wiceprzewodniczący dołączyli do przewodniczącego Sławomira Cieślińskiego.

Nadzór nad Komitetem sprawuje Wiceprezes Zarządu PIIT – Jacek Falkiewicz.

Gratulujemy!