image

Śniadanie PIIT to trwający od 2016 roku projekt Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Podczas spotkań z przedstawicielami administracji publicznej dyskutowane są kwestie związane z rozwojem branży teleinformatycznej.

 1. Śniadanie PIIT z Jackiem Oko, prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 2. Śniadanie PIIT z Januszem Cieszyńskim, ministrem cyfryzacji
 3. Śniadanie PIIT z Tomaszem Chróstnym, prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 4. Śniadanie PIIT z Hubertem Nowakiem, prezesem Urzędu Zamówień Publicznych
 5. Śniadanie PIIT z Marcinem Cichym, prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 6. Śniadanie PIIT z Markiem Zagórskim, ministrem cyfryzacji
 7. Śniadanie PIIT z Karolem Okońskim, pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa
 8. Śniadanie PIIT z Adamem Niedzielskim, wiceprezesem NFZ
 9. Śniadanie PIIT z Tomaszem Dąbrowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Energii
 10. Śniadanie PIIT z Krzysztofem Dykim (wiceprezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ds. IT) oraz Włodzimierzem Owczarczykiem (dyrektorem Rozwoju Usług IT ZUS)
 11. Śniadanie PIIT z Pawłem Majewskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 12. Śniadanie PIIT z Janem Staniłko, dyrektorem Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
 13. Śniadanie PIIT z Marią Janyską, posłanką na Sejm RP
 14. Śniadanie PIIT z Pawłem Szaciłło, dyrektorem Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Rozwoju
 15. Śniadanie PIIT z Krzysztofem Dykim, członkiem zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 16. Śniadanie PIIT z Małgorzatą Stręciwilk, prezeską Urzędu Zamówień Publicznych
 17. Śniadanie PIIT z Witoldem Kołodziejskim, przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 18. Śniadanie PIIT z Michałem Bonim, posłem do Europarlamentu
 19. Śniadanie PIIT z Mariuszem Haładyjem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki
 20. Śniadanie PIIT z Piotrem Woźnym, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
 21. Śniadanie PIIT z Karolem Okońskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji