image

Witold Kołodziejski gościem honorowym Śniadania PIIT.

Technologie teleinformatyczne stają się dziś dla mediów technologiami bazowymi. Jest dziś duża dyskusja na wiele tematów związanych z mediami i ich przyszłością.  Są różne propozycje rozwiązań, w tej chwili np. procedowana jest w Komisji Europejskiej zmiana Dyrektywy Audiowizualnej. Ja uważam, że na wszystkich tych zmianach wszyscy możemy skorzystać, przede wszystkim obywatele, widzowie, odbiorcy, konsumenci ale też naturalnie przedsiębiorcy. Trzeba umiejętnie skorzystać z tych wszystkich propozycji. Jeżeli pewne rzeczy dyskryminują jakąś grupę powinniśmy to wyrównać. Jestem jak najbardziej otwarty na rozwiązania, które mogą poprawić ofertę rynku dla obywateli i sytuację firm branży teleinformatycznej.”  – powiedział podczas spotkania Witold Kołodziejski.

15 marca odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem Śniadanie PIIT. Gościem Honorowym był Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.  W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Izby wraz z Zarządem i Radą PIIT. Podczas spotkania rozmawiano o aktualnych sprawach ważnych dla całej branży teleinformatycznej, w szczególności tych dotyczących sytuacji polskich mediów w kontekście zmian i wyzwań na rynku krajowym i europejskim.

Wśród tematów, które poruszono podczas dyskusji znalazły się te dotyczące :

  • Strategii KRRIT
  • Sytuacja polskich mediów w konkurencji z zagranicznymi podmiotami
  • Podejścia regulacyjnego do OTTs i usług internetowych oraz podmiotów działających z zagranicy
  • Ochrona treści audiowizualnych – piractwo, rola KRRiT w strategii „follow the money”, zasada must-carry w Internecie, współpraca podmiotów i instytucji w ramach odpowiedzialności za treści w Internecie
  • Abonamentu RTV

„Izba – nasi członkowie – są szczególnie wrażliwi na wszelkie działania deregulacyjne, które stają się najczęściej działaniami regulacyjnymi. Jak uczy doświadczenie każda ingerencja w rynek, w szczególności pod hasłami ochrony konkurencji, będzie wywoływała żywe dyskusje. Z naszego punktu widzenia ten rynek jest tak konkurencyjny, jak jeszcze nigdy nie był właśnie dzięki nowym technologiom. Dobrze, że jest to zauważony przez Pana przewodniczącego punkt do dyskusji. Komisja Europejska w swoim komunikacie z ubiegłego roku bardzo jasno stwierdziła, że wszędzie tam gdzie rozwiązaniem będzie zmniejszenie zakresu regulacji, to powinna być właściwa droga.” – powiedział Ireneusz Piecuch, prezes PIIT.

Na koniec  dyskusji członkowie Izby uznali za konieczne podtrzymywanie wzajemnych kontaktów roboczych, dzięki którym na bieżąco można będzie monitorować postęp prac dotyczących regulacji unijnych i wewnątrznych, a także wspólnie omawiać proponowane stanowiska.

15.03.2017