image

28 października 2022 r. spotkaliśmy się z Tomaszem Chróstnym, prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu omówienia kluczowych kwestii związanych z branżą teleinformatyczną.

Przedmiotem dyskusji były między innymi następujące kwestie:

  • odpowiedzialność producentów oprogramowania, gdy ich oprogramowanie służy do niedozwolonej z punktu widzenia przepisów UOKiK wymiany informacji prowadzonej przez klienta dostawy oprogramowania;
  • ewentualna kontrybucja podmiotów generujących znaczącą część ruchu internetowego w rozwój infrastruktury telekomunikacyjne;
  • Akt o rynkach cyfrowych (DMA) i Akt o usługach cyfrowych (DSA) z perspektywy UOKiK i polskiego rynku;
  • klauzule modyfikacyjne w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych w kontekście sytuacji gospodarczej;
  • nowe prawo konsumenckie – wdrożenie dyrektywy Omnibus.

28.10.2022