image

22 stycznia 2019 r. mieliśmy okazję, aby porozmawiać z Panem Karolem Okońskim – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Pełnomocnikiem Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.

Podczas tradycyjnego spotkania w formule „Śniadania PIIT” poruszone zostały kwestie działań Rządu w kontekście cyberbezpieczeństwa oraz wyzwań związanych z wdrożeniem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Poruszyliśmy również kwestię sensowności wprowadzenia limitów wydatków na wdrożenie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Dyskusja dotyczyła także stanu prac nad wymaganiami dla urządzeń wpływających na cyberbezpieczeństwo polskiej administracji publicznej. Tematem spotkania było również zapobieganie incydentom z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, a także potencjalne zagrożenia w cyberprzestrzeni w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Bardzo dziękujemy za spotkanie. Mamy nadzieję na dalszą, owocną współpracę.

22.01.2019