image

W dniu 18 października 2018 r. spotkaliśmy się z Panem Ministrem Pawłem Majewskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podczas spotkania poruszane zostały tematy cyberbezpieczeństwa oraz rozwoju rynku teleinformatycznego, w tym w zakresie elektronicznych dokumentów tożsamości.

Poruszone zostały kwestie oczekiwań ze strony Ministerstwa od branży teleinformatycznej w zakresie elektronicznych dokumentów tożsamości oraz regulowania autoryzowanego korzystania z warstwy elektronicznej eDowodów przez podmioty komercyjne.

Bardzo dziękujemy za żywe dyskusje, mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości!

18.10.2018