image

5 czerwca odbyło się śniadanie PIIT, podczas którego mieliśmy okazję porozmawiać z Panem Markiem Zagórskim, Ministrem Cyfryzacji. Dyskusja dotyczyła między innymi zagadnień znaczenia i pozytywnego wpływu na polską gospodarkę sektora telekomunikacyjnego i sektora IT, a także działań Ministerstwa związanych z cyfryzacją administracji publicznej w Polsce. Podczas spotkania poruszona została również kwestia aktualnie realizowanych oraz zleconych projektów w zakresie cyfryzacji, takich jak m.in. chmura rządowa czy projekt Cyfrowego Urzędnika, który ma umożliwić robotyzację procesów w celu przyspieszenia obsługi świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Rozmowy skupiły się także wokół prac Ministerstwa i jednostek podległych odnośnie tworzenia standardów i wymogów niezbędnych do zapewnienia cyberbezpieczeństwa urządzeń i usług.

Dyskusji poddaliśmy również proces wdrożenia tzw. Megaustawy oraz jej skutków dla działalności przedsiębiorstw zrzeszonych w Izbie. Istotną podczas spotkania kwestią był również projekt Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” oraz projekt uchwały w sprawie Inicjatywy Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa.

Ministerstwo podkreśla swoją otwartą postawę wobec szerokiej współpracy z branżą oraz gotowość do udzielenia wsparcia w kontekście tworzenia polskiej Doliny Krzemowej.

Minister Marek Zagórski wręczył dodatkowo Nagrodę PIIT Panu Bolesławowi Szafrańskiemu, który został wyróżniony w tegorocznej edycji konkursu podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2019.

Dziękujemy za spotkanie i liczymy na dalszą, owocną współpracę!

05.06.2019