image

19 czerwca 2018 r. spotkaliśmy się z Dyrektorem Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Panem Janem Staniłko. Pierwszym tematem rozmowy był model funkcjonowania samorządu gospodarczego w Polsce, kwestie reprezentatywności, wiarygodności i wpływou – czyli wartości na których postawiona jest Strategia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. 25-lecie PIIT to doskonała okazja do podsumowań i wniosków na przyszłość. Dyrektor Staniłko zreferował założenia (Green Paper) reformy samorządu gospodarczego i podkreślił, że wszelkie zmiany muszą mieć poparcie przedsiębiorców.

Omówiliśmy plany funkcjonowania Fundacji Przemysłu Przyszłości, prac nad Strategią rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce wdrażania orz Jednolitym Patencie Europejskim. Rozmawialiśmy o formach i możliwościach wspierania rozwoju innowacyjnych produktów i usług oraz ich internacjonalizacji.

Zdecydowanie najwięcej czasu poświęcili uczestnicy tematowi Zamówień Publicznych, w szczególności praktyce jego stosowania, która wskutek zbyt zachowawczym działaniom zamawiających paraliżuje rozwój i prowadzi do wyboru najtańszych, a nie najlepiej dostosowanych do potrzeb produktów i usług. Dyrektor Staniłko przywołał informację o spadającej liczbie dialogów technicznych o prawie 1/3 w przeciągu 3 ostatnich lat, mimo zachęt do stosowania tej metody. Przedyskutowaliśmy pomysł zastosowania jakiejś formuły certyfikowania, oceny skomplikowania zamówienia np. w oparciu o Capability Maturity Model.

19.06.2018