image

W dniu 30 października 2018 r. spotkaliśmy się z Panem Ministrem Tomaszem Dąbrowskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Energii. Podczas spotkania poruszane były tematy implementacji inteligentnego opomiarowania poprzez wykorzystanie inteligentnych liczników

Jednym z istotnych punktów spotkania była kwestia związana z wdrożeniem sieci LTE 450MHz w Polsce.

Bardzo dziękujemy za żywe dyskusje, mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłości.

30.10.2018