image

22 listopada 2019 r. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie PIIT”, podczas którego mieliśmy okazję porozmawiać z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcinem Cichym.

Gościa powitał Prezes PIIT A. Dulka oraz M. Brzoza i M. Śmiałek – Wiceprezesi odpowiedzialni w Izbie za rynek telekomunikacyjny. W spotkaniu uczestniczyło 30 przedstawicieli firm teleinformatycznych Członków PIIT.

Podczas spotkania omówiono kwestie planowanej procedury aukcyjnej 5G w kontekście przewidywanego harmonogramu i przedmiotu postępowania. Prezes UKE przedstawił również podejście Urzędu do prac dotyczących bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych w kontekście dystrybucji częstotliwości, odpowiedzialności dostawców oraz potencjalnego wpływu na ceny tych usług. Dyskusja dotyczyła również kwestii związanych z implementacją Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej w warunkach polskich. Omówiono także kwestię rozwoju narzędzi sprawozdawczych dla firm telekomunikacyjnych.

Na pytanie odnośnie prezentacji wniosków z Konferencji World Radiocommunication Conference (WRC 2019), Prezes UKE zapewnił, że kompleksowe  podsumowanie będzie przedstawione po zakończeniu wydarzenia.

Na zakończenie spotkania Prezes Marcin Cichy podziękował za inicjatywę PIIT oraz zadeklarował wolę do dalszej współpracy na rzecz rozwoju rynku teleinformatycznego.

Dziękujemy za spotkanie i liczymy na dalszą, owocną współpracę!

22.11.2019