image

13 stycznia 2023 r. spotkaliśmy się z Januszem Cieszyńskim, ministrem cyfryzacji, w celu omówienia kluczowych zmian prawnych oraz gospodarczych, które mają wpływ na rozwój państwa oraz branży teleinformatycznej.

Z Panem Ministrem rozmawialiśmy m.in. o:

  • sytuacji makroekonomicznej – wyzwaniach dla sektora teleinformatycznego;
  • potrzebie deregulacji i zmniejszania obciążeń dla branży;
  • funduszach UE – w tym FERC oraz KPO;
  • usuwaniu barier utrudniających realizację inwestycji telekomunikacyjnych;
  • kluczowych pracach legislacyjnych istotnych dla branży tj., m.in. UKSC, PKE, ustawy o ochronie małoletnich, Akcie o usługach cyfrowych;
  • Funduszu Szerokopasmowym;
  • pomocy Ukrainie w związku z agresją rosyjską.

13.01.2023