image

15 listopada 2017 roku, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zorganizowała Śniadanie PIIT z Panią Poseł Marią Janysk. Omówione zostały zmiany legislacyjne związane z wprowadzeniem Konstytucji Biznesu, a także pracach związanych z tworzeniem nowych aktów prawnych.

Poruszony został także wątek związany z istotnym ograniczaniem wpływu firm telekomunikacyjnych na rozwiązania prawne związane z funkcjonowaniem telefonii komórkowej GSM.

15.11.2017