image

26 lipca 2017 r. odbyła się kolejna edycja Śniadania PIIT, którego gościem honorowym był Pan Krzysztof Dyki – członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas spotkania obecni byli także Członkowie Izby, wraz z Zarządem na czele z Prezesem Izby – Borysem Stokalskim. Było to bardzo wartościowe i merytoryczne spotkanie, na którym padło wiele konkretnych zapewnień.

Podczas spotkania rozmawiano o aktualnych sprawach dla całej branży informatycznej, zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku. Zostały poruszone tematy dotyczące:

 • KSI 2.0
 • Stabilizacji IT
 • Problemów „najniższej ceny” w zamówieniach publicznych i sposobów jego rozwiązania
 • Kwestii stabilności prawa i działalności ZUS zapobiegające negatywnym skutkom jego braku
 • Specyfikacji istotnych warunków zamówień
 • Wielkości zamówień publicznych ZUS – barier dla średnich przedsiębiorstw
 • Partnerstw strategicznych ZUS z biznesem

Podczas śniadania została także przedstawiona wizja rozwoju ZUS:

 • ZUS planuje pełnić funkcję wykonawczą, nie zastępując działań rynku
 • ZUS inwestuje w relacje z dostawcami
 • ZUS zostanie partnerem dla przedsiębiorstw na rynku IT
 • Przedstawiono plany przeprowadzania szkoleń pracowników IT z zakresu cyberbezpieczeństwa, oraz plan inwestycji w rozwój pracowników
 • Liczne inwestycje w infrastrukturę np. rozwój systemów antyfraudowych
 • 2018 będzie rokiem inwestycji w infrastrukturę i projekty rozwojowe

W trakcie dyskusji członkowie Izby uznali za konieczne podtrzymywanie wzajemnych kontaktów roboczych, dzięki którym na bieżąco można będzie monitorować postęp prac dotyczących współpracy ZUS i PIIT.

Wymiana informacji, ich szybka weryfikacja oraz możliwość przedstawienia stanowiska branży, na etapie ustaleń roboczych i konsultacji, wprowadza do pracy Izby jakość, z której bez wątpienia skorzystają członkowie Izby.

Przedstawiciel ZUS – Krzysztof Dyki, przedstawił innowacyjne podejście do dalszych wspólnych działań. Ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchaliśmy odpowiedzi na liczne pytania skierowane przez gości wydarzenia np. „Czy ZUS byłby gotowy wejść w relacje w których dochodziłoby do wymiany danych będących we wczesnej fazie rozwoju (tj. niedostępne jeszcze publicznie)?”, „Czy jest jakiś plan na limitację ryzyka związanego z umowami dotyczącymi zamówień publicznych?”; „Czy w planach finansowych ZUS znajdują się środki na szkolenia pracowników pionu IT?”

Na zakończenie dyskusji członkowie Izby uznali za konieczne podtrzymywanie wzajemnych kontaktów. Pan Krzysztof Dyki podkreślał, że PIIT jest kluczowym pośrednikiem w kontaktach między Zakładem, a biznesem ponieważ jest organizacją z natury neutralną.