image

23 września 2016 r. Izba zorganizowała Spotkanie z cyklu Śniadanie PIIT z udziałem Gościa Honorowego Pana Ministra Karola Okońskiego. 

W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Zarządu Izby oraz reprezentanci zarządów firm teleinformatycznych – Członków Izby.

Podczas spotkania Minister Kościński omówił aktualne prace Ministerstwa Cyfryzacji dotyczące m.in.:

  • rozwoju systemów i rejestrów państwowych, rozwoju e-usług, w tym przewidywane współdziałanie z sieciami i dostawcami usług telefonii komórkowej (np. Mobile Connect), a także działań związanych z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa
  • zadań i współpracy z Głównym Informatykiem Kraju
  • koordynacji największych projektów informatycznych w kraju
  • stosowania nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania w IT
  • rolę jednostek IT w dialogu rynkowym.

Ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchaliśmy relacji z prac nad standardami, wytycznymi  i rekomendacjami w kontekście  e-usług oraz ich  interoperacyjności. Kluczowa dla nas była możliwość poznania oczekiwań, co do współpracy Ministerstwa z nasza Izbą.

23.09.2016