image

14 listopada 2017 roku, odbyło się spotkanie z Panem Pawłem Szaciłło, dyrektorem Departamentu Partnerstw Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju.

Omówione zostały kwestie współpracy PIIT oraz Ministerstwa przy rozwiązywaniu problemów systemowych związanych z partnerstwami publiczno-prywatnymi.

14.11.2017