image

Sektorowe Rady ds. Kompetencji to inicjatywy oddolne – branża dla branży, które umożliwiają przedsiębiorcom oddziaływanie na usługi edukacyjne – na to, czego i jak uczą polskie szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe. PIIT był zaangażowany w tworzenie i działalność dwóch Sektorowych Rad ds. Kompetencji w obszarach informatyka oraz telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo. Projekty realizowane były w ramach Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka (SRIT) zorganizowana została przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji w 2016 roku.

Główne cele SRIT:

 • monitorowanie potrzeb pracodawców z sektora IT oraz instytucjonalnych użytkowników rozwiązań informatycznych,
 • monitorowanie poziomu kompetencji pracowników,
 • modelowanie zmian edukacji formalnej i pozaformalnej w pożądanych kierunkach.

Działania te są niezbędne wobec widocznego deficytu specjalistów IT oraz szacowanemu wzrostowi zapotrzebowania rynku pracy na informatyków. Rada prowadzi je w ścisłej współpracy z pracodawcami sektora IT i ich organizacjami oraz z instytucjami edukacji wszystkich szczebli.

Działania te są niezbędne wobec widocznego deficytu specjalistów IT oraz szacowanemu wzrostowi zapotrzebowania rynku pracy na informatyków. Rada prowadzi je w ścisłej współpracy z pracodawcami sektora IT i ich organizacjami oraz z instytucjami edukacji wszystkich szczebli.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo (SRTCB) również powstała we współpracy Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego w 2019 roku.

Główne cele projektu:

 • kompleksowa identyfikacja i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo w Polsce,
 • zidentyfikowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa przy czynnym i bezpośrednim współudziale przedsiębiorców.

Działania obu rad sektorowych, których celem było doprowadzenie do transferu najlepszych praktyk programów kształcenia, specjalizacji oraz zapotrzebowania na poszczególne grupy specjalistów oraz dostosowania procesów edukacyjnych do potrzeb i problemów kadrowo-zawodowych, koncentrowały się na pracach badawczych, których wynikiem były publikacje raportów i innych wydawnictw, wydawanie rekomendacji, organizacji warsztatów i konferencji, w tym Forum Współpracy Edukacji i Biznesu EDUMIXER czy publikowanie podcastów.

Raporty

 1. Kluczowe potrzeby kompetencyjne w sektorze informatycznym w obliczu skutków pandemii
 2. Raport: Potrzeby kompetencyjne w kontekście skutków pandemii koronawirusa
 3. Kompetencyjne trendy i wyzwania w branży ICT
 4. Skutki pandemii i potrzeby kompetencyjne w sektorze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa
 5. Rewolucje w IT i TCB – co przyniosą branżom kluczowe trendy technologiczne? Raport
 6. Wiesław Paluszyński o raporcie Rad Sektorowych w „Rzecz o biznesie”
 7. Raport Wpływ trendów rozwojowych nowych technologii na potrzeby kompetencyjne sektora IT

Rekomendacje

Sektorowa Rada ds. IT

 1. Rekomendacja Rady nr 1 – 16.04.2019
 2. Rekomendacja Rady nr 2 – 25.06.2020
 3. Rekomendacja nadzwyczajna – 12.08.2020
 4. Rekomendacja w sprawie aktualizacji SRK-IT – 01.04.2021

Sektorowa Rada ds. Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

 1. Rekomendacja nadzwyczajna nr 1 A – 17.09.2020
 2. Rekomendacja Rady nr 2 – 25.11.2020
 3. Rekomendacja Rady w zakresie utworzenia/aktualizacji sektorowej ramy kwalifikacji – 16.12.2021

EDUMIXER

 1. VIII Forum Współpracy Edukacji i Biznesu – EDUMIXER 2023 za nami!
 2. EDUMIXER: Przedstawiciele biznesu i nauki na temat przełomowych technologii
 3. EDUMIXER: Sztuczna inteligencja na VII Forum Współpracy Edukacji i Biznesu
 4. Zakończył się EDUMIXER 2022
 5. Szkolić i jeszcze raz szkolić – relacja z konferencji EDUMIXER
 6. V edycja konferencji EDUMIXER za nami
 7. Relacja z konferencji EduMixer 2020 (IV)
 8. III Forum Współpracy Edukacji z Biznesem IT – EDUMIXER 2019
 9. Zapraszamy na konferencję EDUMIXER 2018!
 10. Relacja z konferencji BIZNES I EDUKACJA W IT – modele przyszłości. Forum współpracy sektora IT z edukacją (2017)

Podcasty

 1. Rady Sektorowe: Wyzwania dla edukacji i rynku pracy w dobie transformacji cyfrowej – nowy cykl podcastów
 2. Rady Sektorowe: Podcast Cyberbezpieczeństwo i regulacje prawne a potrzeby kompetencyjne
 3. Rady Sektorowe: Kompetencje w obliczu gospodarki 4.0 (podcast)
 4. Rady Sektorowe: Dezinformacja online – jak ją rozumieć i jakie są środki prawne jej zwalczania w Polsce i UE (podcast)
 5. Rady Sektorowe: Podcasty dotyczące kompetencji w telekomunikacji i cyberbezpieczeństwie
 6. Rady Sektorowe: Innowacje i kompetencje w nowych technologiach. Jak zwyciężyć rewolucję?
 7. Rady Sektorowe: Jak chronić społeczność akademicką przed cyberatakami? (podcast)
 8. Rady Sektorowe: Rosnący udział sztucznej inteligencji w tworzeniu oprogramowania i narzędzi informatycznych
 9. Rady Sektorowe: Deficyt kompetencji chmurowych jako podstawowy czynnik spowalniania transformacji cyfrowej w Polsce (podcast)
 10. Rady Sektorowe: Rola branżowych centrów umiejętności w rozwoju danej branży (podcast)
 11. Rady Sektorowe: Automatyzacja procesów przemysłowych w kontekście współpracy myślących maszyn i ludzi (podcast)
 12. Rady Sektorowe: Wpływ transformacji cyfrowej i innowacji w biznesie na zapotrzebowanie kompetencyjne (podcast)

Korzyści, wyzwania i szanse współpracy między edukacją a biznesem w branży Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, wyzwania kompetencyjne w transformacji cyfrowej – wywiady

 1. Rady Sektorowe: Współpraca edukacji z biznesem. Wojskowa Akademia Techniczna i Red Hat
 2. Rady Sektorowe: Współpraca edukacji z biznesem. Uniwersytet Śląski i Asseco Data Systems
 3. Rady Sektorowe: Współpraca edukacji z biznesem – Samsung i Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie
 4. Rady Sektorowe: Współpraca edukacji z biznesem – Migam i Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Inne

 1. SRTCB: Poradnik cyberbezpieczeństwa dla środowisk edukacyjnych i przedsiębiorstw
 2. Newseria: W Polsce brakuje już kilkunastu tysięcy specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Zapotrzebowanie na ich kompetencje będzie skokowo rosło
 3. PIIT: Niedobory specjalistów w branży ICT. Jak sobie z nimi poradzić?
 4. Potrzeby kompetencyjne w sektorze IT, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwie. Andrzej Dulka w podcaście „BSS bez tajemnic”