image

Celami działania Rady, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (lidera projektu) oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji (partnera) są m.in.

  • monitorowanie potrzeb pracodawców z sektora IT oraz instytucjonalnych użytkowników rozwiązań informatycznych,
  • monitorowanie poziomu kompetencji pracowników,
  • modelowanie zmian edukacji formalnej i pozaformalnej w pożądanych kierunkach.

Działania te są niezbędne wobec widocznego deficytu specjalistów IT oraz szacowanemu wzrostowi zapotrzebowania rynku pracy na informatyków. Rada prowadzi je w ścisłej współpracy z pracodawcami sektora IT i ich organizacjami oraz z instytucjami edukacji wszystkich szczebli.

Lider projektu: Polskie Towarzystwo Informatyczne

Partner projektu: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt POWR.02.12.00-00-0002/16 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego