image

Zmieniająca się sytuacja gospodarcza, dynamiczny rozwój sektora ICT oraz rozwijające się wciąż przedsiębiorstwa wpływają na potrzebne i oczekiwane przez pracodawców kompetencje i kwalifikacje przyszłych pracowników.

W ramach działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo jak i Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka powstały dwa raporty pt. „Wpływ skutków pandemii koronawirusa na potrzeby kompetencyjne sektorów IT i TCB w konsekwencji rozwoju zastosowań technologii cyfrowych oraz kształtowania się nowego modelu pracy” oraz „Wpływ trendów rozwojowych nowych technologii na potrzeby kompetencyjne sektora IT”.

Na temat wyników raportów oraz najważniejszych kompetencji, jakie obecnie poszukuje sektor IT, Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa w podcaście „BSS bez tajemnic”, mówił Andrzej Dulka, Prezes PIIT.

Zapraszamy do obejrzenia!