image

Konferencja zorganizowana została przez  Radę ds. Kompetencji Sektora IT, powołanej w ramach projektu współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z funduszy europejskich.

Rada to projekt partnerski Polskiego Towarzystwa Informatycznego, który jest liderem projektu oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji – partnera projektu. Celem działania Rady są m.in.

  • monitorowanie potrzeb pracodawców z sektora IT oraz instytucjonalnych użytkowników rozwiązań informatycznych,
  • monitorowanie poziomu kompetencji pracowników,

Konferencja odbyła się w Centrum R&D Samsung, Warszawa Warsaw Spire, 26 października 2017 od godz. 09:30

Cele konferencji:

  • Modyfikacja obecnych kierunków studiów, a także zawiązywanie współpracy badawczo-rozwojowej w celu kształcenia przyszłych pracowników o wysokich i nowoczesnych kompetencjach.
  • Wypracowanie modelu współpracy przedsiębiorstw z instytucjami naukowo-dydaktycznymi w celu zaspokojenia potrzeb współczesnego rynku – dopasowania programów i jakości nauczania oraz praktyk.
  • Prezentacje przykładów najlepszych praktyk współpracy przedsiębiorstw sektora IT z uczelniami w Polsce oraz najciekawsze i najefektywniejsze przykłady projektów badawczo-rozwojowych (R&D).

Podczas konferencji odbyły się dwie sesje tematyczne i dwa dedykowane im panele dyskusyjne:

  • Prezentacje najciekawszych programów studiów wypracowanych wspólnie przez uczelnie wyższe z firmami.
  • Prezentacja wspólnych działań R&D firm z sektora IT i uczelni wyższych.

W trakcie konferencji odbył się także Edu-Mixer – warsztat networkingowy, moderowany przez PIIT oraz Instytut Innowacyjnej Gospodarki.

W wyniku warsztatu zostały podpisane 2 porozumienia.

Konferencja przyciągnęła wiele zainteresowanych. Na miejscu obecnych było 117 uczestników.Wśród zaproszonych gości konferencji znaleźli się reprezentanci PIIT, PTI, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji, KRASP,  a także przedstawiciele środowiska akademickiego, firm z sektora IT i uczelnianych biur karier.

Podczas konferencji odbyły się wywiady radia Kampus portalu dlastudenta.pl, a po konferencji ukazał się artykuł w dzienniku Rzeczpospolita.

Po konferencji materiały zostały przesłane do uczestników wraz z przykładowym draftem porozumienia dla uczelni i przedsiębiorstw.

Biuro PIIT otrzymało wiele pozytywnych komentarzy dotyczących merytoryki prelekcji oraz wypowiedzi zaproszonych panelistów.