image

14 listopada 2018 w budynku C Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się konferencja Edumixer – II Forum Współpracy Edukacji i Biznesu 2018. Wydarzenie organizowane jest przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji i Polskie Towarzystwo Informatyczne, w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka. Udział w konferencji jest bezpłatny, już dziś można się zarejestrować wchodząc na stronę www.edumixer.pl.

Motywem przewodnim tegorocznej konferencji będzie próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób uczelnie wyższe powinny kształcić przyszłe kadry dla sektora IT, aby umiejętności ich absolwentów spełniały potrzeby przedsiębiorstw. Dodatkowo, poruszona zostanie także kwestia skutków, jakie niosą ze sobą zmiany w systemie szkolnictwa wyższego dla możliwości współpracy pomiędzy biznesem i uczelniami. Dyskusja odbędzie się przy aktywnym udziale studentów, którzy ocenią, na ile obecne mechanizmy współpracy zapewniają im, jako przyszłym absolwentom wystarczające kompetencje do tego, by skutecznie realizować swoją karierę zawodową.

Dyskusja w trakcie konferencji została podzielona na trzy bloki tematyczne:

  • Jak Ustawa 2.0. wpłynie na współpracę uczelni wyższych i biznesu?​​
  • Kogo potrzebuje Biznes: informatyka, programisty czy kodera? Jak zbudować współpracę uczelni i biznesu?
  • Współpraca uczelni i biznesu: problemy i wyzwania 

W tym roku konferencja zostanie rozszerzona o konkurs, w trakcie którego wyróżnimy najlepsze przykłady współpracy uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw z sektora IT. Poza przykładem najlepszej współpracy pomiędzy biznesem oraz uczelnią, wyróżnimy także przedsiębiorstwo, które we własnym zakresie prowadzi program edukacyjny, nastawiony na krzewienie umiejętności poszukiwane na współczesnym rynku pracy. Aby zgłosić uczelnię lub firmę do konkursu, należy wypełnić formularz dostępny pod adresem: www.edumixer.pl/konkurs.

Szczegóły i formularz rejestracyjny na www.edumixer.pl.

Będzie to już druga edycja wydarzenia, mającego na celu łączenie świata biznesu oraz nauki. W minionym roku wydarzenie przyciągnęło 120 uczestników. Relacja z I Forum Współpracy Edukacji i Biznesu znajduje się pod adresem.