image

Za nami VII Forum Współpracy Edukacji i Biznesu – EDUMIXER 2023, podczas którego reprezentanci firm, instytucji publicznych oraz uczelni i placówek edukacyjnych dyskutowali na temat przełomowych technologii – o szansach, ale i zagrożeniach wynikających ze wdrożenia najnowszych technologii takich jak 5G, sztuczna inteligencja czy obsługa danych w chmurze. Konferencję otworzył Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Beata Ostrowska Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informacyjnego, a także Wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Dynamicznie postępująca transformacja cyfrowa, a także rozwój nowych technologii, takich jak częstotliwość 5G czy rozwój sztucznej inteligencji są zjawiskami obecnymi w wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego. Technologia związana z 5G wykorzystywana może być nie tylko w sferze prywatnej, ale także w wielu gałęziach i dziedzinach gospodarki takich jak przemysł, rolnictwo, energetyka czy budownictwo. Zbudowanie bezpiecznej i nowoczesnej gospodarki to jedno z ważniejszych zadań na nadchodzące lata.

Podczas pierwszego bloku tematycznego konferencji EDUMIXER 2023 – poświęconego szansom i wyzwaniom, jakie stoją przed nami w kontekście częstotliwości 5G, eksperci dyskutowali przede wszystkim na temat kluczowym elementów ekosystemu 5G i wykorzystaniem innowacyjnych technologii związanych z nowoczesną częstotliwością. Uczestnicy panelu wskazali, że należy skupić się na rozwoju sieci 5G w technologii Standalone, która działa niezależnie od infrastruktury LTE, co nie tylko przekłada się na jeszcze wyższą szybkość wysyłania i pobierania danych oraz niższe opóźnienia, ale także jako samodzielna sieć może mieć zastosowanie w wielu dziedzinach naszego życia. Ważnym punktem dyskusji temat związany z wyzwaniami prawnymi, jakie wiążą się z ekosystemem 5G. Uczestnicy panelu podkreślili, że niezwykle istotne jest wypracowanie przede wszystkim regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa, przepisów, które zapewniać mogą użytkownikom świadome i bezpieczne korzystanie z sieci. W kolejnej części konferencji przedstawiciele administracji publicznej oraz świata nauki dyskutowali na temat nowoczesnych modeli edukacji, a także przyszłych potrzebnych kompetencji na rynku pracy. Rewolucja cyfrowa, której częścią jest m.in. dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji, rozwój uczenia maszynowe tzw. machine learning znacząco zmieni sposób naszego funkcjonowania w świecie, ale także będzie mieć wpływ na system edukacji.

Gośćmi konferencji byli m.in. mec. Robert Kroplewski, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dr hab. Dominik Batorski z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Andrzej Jankowski z Akademii Leona Koźmińskiego, Borys Stokalski, Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, ReThink ,mec. Xawery Konarski, Członek Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Senior Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, Tomasz Chrapkiewicz – Kierownik Wydziału Zarządzania znaczący Transformacją Infrastruktury dla Rynku Biznesowego w Orange Polska.

Podczas ostatniego dnia konferencji EDUMIXER 2023 odbyły się warsztaty merytoryczne poświęcone rozwojowi dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw i skutecznemu wykorzystywaniu przez współczesne przedsiębiorstwa rozwijających się technologii cyfrowych, a także zagadnieniom dotyczącym tzw. Green ICT.

Konferencja EDUMIXER organizowana jest przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka oraz Sektorową Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Partnerami wydarzenia są Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Relacja z konferencji „Sztuczna inteligencja”