image

Zakończył się pierwszy dzień VII Forum Współpracy Edukacji i Biznesu – EduMixer 2023 poświęcony SZTUCZNEJ INTELIGENCJI. Nad przyszłością AI, znaczeniem algorytmów, kluczowej roli danych w jej zastosowaniach oraz nad aspektami prawno-etycznymi dyskutowali reprezentanci firm, instytucji publicznych oraz uczelni i placówek edukacyjnych. Konferencję otworzył Wiesław Paluszyński, Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Sztuczna inteligencja znacząco wpływać będzie na naszą rzeczywistość i obecna będzie niemalże w każdej dziedzinie naszego życia. Już teraz zaobserwować możemy ogromny rozwój sztucznej inteligencji w zakresie przygotowywania tekstów, tworzenia standardowych programów komputerowych, zarządzania czy strategii działania. Prace nad technologią i wykorzystaniem sztucznej inteligencji w ostatnim czasie znacząco przyspieszyły przede wszystkim ze względu na obfitość danych oraz algorytmy rozwinięte na tyle, że pozwalają z danych wydobyć informacje, które bez nich pozostałyby niezauważone. Pozostaje jednak pytanie dotyczące rozwiązań prawnych, które umożliwiłyby uregulowanie kwestii związanych ze sztuczną inteligencją, a także wyznaczyłyby ramy prawne dla rozwoju AI.

O tych aspektach dyskutowali eksperci – naukowcy, praktycy z firm stosujących AI oraz przedstawiciele administracji państwowej. Gośćmi konferencji „Sztuczna inteligencja” byli m.in. prof. Krzysztof Krawiec z Politechniki Poznańskiej, prof. Maciej Malawski z Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Paweł Kasprowski z Politechniki Śląskiej, Marcin Sieprawski z Software Mind oraz mec. Robert Kroplewski, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podczas pierwszej części konferencji „Sztuczna inteligencja” poruszony został szerzej temat algorytmów wykorzystywanych we wszechobecnych dziś głębokich sieciach neuronowych, stojących m.in. za wielkimi modelami języka, a także metody syntezy programów, w których algorytmy AI generują programy — czyli inne algorytmy. Jednym z ważniejszych punktów dyskusji było także pojęcie uczenia maszynowego, stanowiące dziś najważniejszą gałąź sztucznej inteligencji. Eksperci dyskutowali także na temat roli, jaką odgrywają dane w rozwoju metod sztucznej inteligencji na przykładzie prowadzonych obecnie projektów naukowych w świecie akademickim oraz prac rozwojowych w przemyśle.

Sztuczna inteligencja generuje nie tylko ogromne szanse, ale także i wyzwania w zakresie m.in. precyzyjnego określenia celów dla AI, moralności i wciąż jednak zauważalnej omylności AI. Zdaniem ekspertów w przyszłości wyzwaniem będzie przede wszystkim rozróżnienie wytworów ludzkiej i maszynowej inteligencji, a także zmiany, jakie czekać nas będą na rynku pracy. Zmienić się mogą nie tylko wykonywane przez nas zawody, ale także potrzebne w związku z rozwojem sztucznej inteligencji umiejętności i kompetencje.

Konferencja EduMixer organizowana jest przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka oraz Sektorową Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Partnerami wydarzenia są Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.