image

Po raz trzeci o współpracy nauki z biznesem – Forum EDUMIXER 2019 rusza już 7 listopada

Czy trendy technologiczne, takie jak sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa, blockchain czy przemysł 4.0. mogą wpłynąć na likwidacje pewnych zawodów? Czy wypracowanie nowego podejścia we współpracy środowiska naukowego z firmami technologicznymi jest konieczne i możliwe? W jakich obszarach biznes potrzebuje szczególnego wsparcia akademików i studentów? Na te i inne pytania przedstawiciele nauki i biznesu odpowiedzą w trakcie III edycji Forum Współpracy Edukacji i Biznesu EDUMIXER 2019.

Spotkanie odbędzie się już 7 listopada 2019 r. na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jego organizatorem jest Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka, a partnerami – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji i Polskie Towarzystwo Informatyczne. Tegoroczna edycja została podzielona na trzy bloki tematyczne, obejmujące kolejno: trendy i strategiczne kierunki rozwoju współpracy edukacji i biznesu IT, a także współpracę uczelni (i szkół) z biznesem IT. W programie przewidziano również wystąpienia laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu „Lider partnerstwa edukacji i biznesu” oraz partnerów wydarzenia.

W ramach pierwszego bloku odbędą się dwa panele. Pierwszy z nich (moderowany przez Dominika Leżańskiego, Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP) będzie skupiał się na trendach technologicznych, które mogą wpłynąć na likwidację pewnych zawodów. Paneliści będą rozważać, jak technologie związane ze sztuczną inteligencją, chmurą obliczeniową, blockchain czy przemysłem 4.0. mogą wpłynąć na popyt i podaż w obrębie istniejących specjalizacji, a także zawodów przyszłości. Kolejny panel będzie zorientowany na tematykę interdyscyplinarności sportów elektronicznych (moderator: Michał Wasik – dziennikarz sportowy i komentator). Dyskusja w ramach drugiego bloku będzie dotyczyła zidentyfikowania współczesnego modelu sprzedaży polskich firm na rynkach europejskich oraz wynikających z niego potrzeb w zakresie kształcenia pracowników. Moderatorem tego panelu będzie Wiesław Paluszyński – Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Ostatni blok zostanie poświęcony sposobom tworzenia nowych kadr dla sektora IT już od edukacji wczesnoszkolnej (pierwszy panel) oraz formom nauczania, takim jak edukacja nieformalna, które mogą zdominować modele kształcenia przyszłych kadr branży technologicznej (drugi panel). Moderatorami tych paneli będą Wacław Iszkowski (z Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk) i Jarosław Kowalski (ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, związany z tematyką nowych technologii w edukacji).

Po drugim i trzecim bloku przewidziane są prezentacje laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu odbywającego się w ramach wydarzenia – Wydziału Elektroniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach (Lider Partnerstwa z Biznesem 2018) oraz Państwowego Instytutu Badawczego NASK (Najlepszy Program Edukacyjny na rynku 2018). W programie znajdzie się również prezentacja gospodarza EDUMIXERA. O dobrych praktykach opowie ekspert Akademii Leona Koźmińskiego, a kwestie employer brandingu w branży IT omówi przedstawiciel Attention Marketing. Jedna z prezentacji będzie dotyczyła również wykorzystania nowoczesnych technologii IT w komunikacji uczelni ze studentami i interesariuszami, w tym z osobami z niepełnosprawnościami (Migam).

Wśród panelistów tegorocznej edycji EDUMIXERA znaleźli się eksperci Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz przedstawiciele wielu firm i uczelni związanych z branżą technologiczną. W ich gronie znaleźli się m.in. reprezentanci firm – Fantasy Expo, IBM, Globema, Migam, CodersTrust; uczelni i placówek edukacyjnych – Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Warszawska, Polska Akademia Nauk, Sieć Szkół TEB Edukacja; fundacji – ArchitectsPL, Uniwersytet Dzieci i Digital University, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog i Parlamentu Studentów RP.

Zapraszamy do zapisania się na konferencję.

Save the date – 7 listopada 2019 r. – Akademia Leona Koźmińskiego (Warszawa, ul. Jagiellońska 57), otwarcie wydarzenia: godz. 9.30