image

Już po raz ósmy odbyło się Forum Współpracy Edukacji i Biznesu – EDUMIXER, podczas którego na temat aktualnych trendów i wyzwań, jakie niesie ze sobą dynamicznie rozwijający się świat technologii oraz wynikających z tego zmian w potrzebach kompetencyjnych dyskutowali reprezentanci firm, instytucji publicznych oraz uczelni i placówek edukacyjnych. Konferencję otworzyli Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Wiesław Paluszyński, Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Wiceprezes PIIT oraz Beata Ostrowska, Wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Celem EDUMIXERA jest zainicjowanie dyskusji na temat zmian w programach kształcenia uwzględniających rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznego rynku pracy, a także wymiana doświadczeń i transfer tych najlepszych praktyk pomiędzy sektorem edukacji formalnej i pozafomalnej a przedsiębiorcami i instytucjami. Wydarzenie skierowane jest do reprezentantów firm z sektorów IT oraz telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, a także przedstawicieli uczelni wyższych, szkół zawodowych i branżowych oraz reprezentantów edukacji nieformalnej, uczniów i studentów, studenckich biur karier, kół naukowych i innych ekspertów i praktyków rynkowych.

Spotkanie umożliwia także rozwój współpracy i budowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami kształtującymi rynek pracy dzięki identyfikacji potrzeb kompetencyjnych poszczególnych grup specjalistów w teleinformatyce, w szczególności w telekomunikacji i cyberbezpieczeństwie. Tegoroczna edycja obyła się pod hasłem „Cyberbezpieczeństwo, Sztuczna Inteligencja, Innowacje Technologiczne – wyzwania dla rozwoju kompetencji”. Podczas konferencji odbyły się panele dyskusyjne oraz wykłady poświęcone m.in. współpracy biznesu z edukacją oraz wykorzystaniu cyfrowych technologii przyszłości w edukacji dzieci i młodzieży.

Dynamicznie zmieniający się obszar cyberbepieczeństwa wymagać będzie od przyszłych pracowników przede wszystkich chęci ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz umiejętności poznawania nowych zagadnień w tej dziedzinie. Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego pt. „Jak zwiększyć liczbę specjalistów cyberbezpieczeństwa – współpraca edukacji i biznesu”, którego moderatorem był Prezes PIIT Andrzej Dulka przedstawiciele ze świata biznesu i edukacji rozmawiali m.in. na temat potrzebnych zmian w obszarze edukacji oraz na temat potrzebnych kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa.

W kolejnej części wydarzenia uczestnicy skupili się na temacie kwalifikacji rynkowych, a także odpowiedniego wykorzystania ram kompetencji cyberbezpieczeństwa dla tworzenia konkretnych programów edukacji specjalistów. Z kolei w ramach ostatniego panelu pn. „Sztuczna inteligencja a cyberbezpieczeństwo – wymagania kompetencyjne” goście dyskutowali na temat ram prawnych w kontekście sztucznej inteligencji oraz w obszarze cyberbezpiczeństwa oraz kompetencji, jakie będą potrzebne pracownikom w związku z dynamicznie rozwijającymi się nowymi technologiami.

Cyfrowe technologie przyszłości znacząco wpływają i wpływać będą na edukację dzieci i młodzieży, ale także na przyszłe umiejętności i zapotrzebowanie kompetencyjne wśród pracowników. Kluczowa w tym względzie jest odpowiednia współpraca biznesu z obszarem edukacji, która umożliwi wypracowanie odpowiednich programów nauczania, które dostosowane będą do zmieniającego się rynku pracy.

***

Konferencja organizowana jest przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) we współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI) w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.