image

W ramach działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka powstał raport pt. „Wpływ trendów rozwojowych nowych technologii na potrzeby kompetencyjne sektora IT”. Efektem prac są zbiorcze wyniki z badania na temat wpływu trendów rozwojowych nowych technologii, w szczególności sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego na potrzeby kompetencyjne sektora IT.

Sztuczna inteligencja weszła do polskich domów m.in. za pomocą chatbotów, takich jak ChatGPT.  AI znalazło także doskonałe zastosowanie w zróżnicowanym i dynamicznym sektorze IT. Coraz więcej osób dostrzega jej przydatność w swojej codzienności. Nowe technologie z pewnością wpłyną na zmiany strukturalne na rynku pracy oraz zapotrzebowanie na nowe kompetencje i kwalifikacje pracowników.

Rozwój nowych technologii znacząco wpłynie na rynek pracy, a także zmieni sposób funkcjonowania wielu branż i sektorów naszej gospodarki. Jeszcze do niedawna szacowano, że w wyniku postępującej automatyzacji wielu pracowników może całkowicie stracić dotychczas wykonywaną pracę, a tylko nieliczni będą mogli się przekwalifikować. Obecnie badania wskazują, że liczba nowych miejsc pracy związanych z AI może znacząco wzrosnąć, wymagać to będzie jednak od pracowników podnoszenia, a także dostosowania kwalifikacji i kompetencji do zapotrzebowania rynku. Postępująca transformacja cyfrowa powoduje, że firmy, które do tej pory nie były związane bezpośrednio z sektorem IT będą musiały położyć większy nacisk na umiejętności cyfrowe oraz kwalifikacje swoich pracowników w tym obszarze – komentuje Beata Ostrowska, Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka.

Kluczowe wnioski z raportu:

  • Według raportu 85% badanych jest zgodnych, że w związku z rozwojem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w bardzo wysokim stopniu staną się potrzebne nowe kompetencje i kwalifikacje, z kolei według 72% badanych automatyzacje procesów biznesowych przełożą się na znaczny wzrost zapotrzebowania na nowe kompetencje.
  • Co ważne mimo tego 80% badanych menedżerów pracujących w sektorze IT jest zdania, że dotychczas cenione na rynku kompetencje nie stracą na znaczeniu, a zmieni się jedynie zakres ich stosowania.
  • Ponad 1/3 badanych menedżerów IT deklaruje, że ich organizacje już wdrożyły lub są w trakcie wdrażania rozwiązań wykorzystujących AI i uczenie maszynowe, a 37% menedżerów planuje takie działania w bliżej nieokreślonej przyszłości bądź w ciągu najbliższych 2 lat.
  • W związku z wdrażaniem rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe w tworzeniu, testowaniu, wdrażaniu i stosowaniu oprogramowania wśród kandydatów pożądane jest co najmniej kilkuletnie doświadczenie komercyjne, umiejętność rozwiązywania problemów i pracy w zespole, samodzielność i dobra znajomość wymaganej przez pracodawcę technologii.
  • Najbardziej pożądanymi przez pracodawców kompetencjami związanymi z wdrażaniem rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe w tworzeniu, testowaniu, wdrażaniu i stosowaniu oprogramowania, są: machine learning, Python oraz doświadczenie w pracy z bibliotekami data science i sztucznej inteligencji.

Celem badania było przede wszystkim określenie tych kluczowych obszarów technologiczno‐biznesowych, w których wraz z rozwojem zastosowań sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego czy automatyzacji w dziedzinie tworzenia i dystrybucji oprogramowania pojawiły się lub w najbliższym czasie pojawią w sektorze IT w naszym kraju nowe potrzeby kompetencyjne. Badanie określa także m.in. najważniejsze czynniki, które mają wpływ na kształtowanie się popytu pracodawców sektora IT na kompetencje i kwalifikacje związane z rozwojem zastosowań nowych technologii.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem