image

Podczas XXXIII Zwyczajnego Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, które odbyło się 23 marca 2023 r., wybrano Prezesa i Radę PIIT, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński. Prezesem PIIT ponownie został Andrzej Dulka, który kieruje działaniami Izby od 2019 r.

– Chciałbym podziękować członkom Izby za ponowne obdarzenie mnie zaufaniem. Jestem zaszczycony, że będę mógł realizować misję Izby przez kolejne lata. W tym roku Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji obchodzi 30-lecie swojej działalności. Jesteśmy w ważny momencie dla całej branży teleinformatycznej w Polsce, a przed nami nowe wyzwania w zakresie budowania cyfrowej przyszłości Polski. Bogaci w doświadczenia ostatnich 30 lat, a także doceniając dorobek dotychczasowej działalności Izby, patrzymy w przyszłość, a najważniejszym zadaniem na nadchodzące lata będzie budowanie nowoczesnej, stabilnej i bezpiecznej cyfrowej gospodarki – powiedział Prezes PIIT Andrzej Dulka.

Zgromadzenie PIIT wybrało także pozostałe władze na kadencję 2023-2026. Tworzą je przedstawiciele firm zrzeszonych w Izbie. Rada Izby będzie liczyć 25 osób, w Komisji Rewizyjnej zasiądą 4 osoby, a w Sądzie Koleżeńskim – 3.

Rady Izby:

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński