Beata Ostrowska

Absolwentka matematyki stosowanej (specjalizacja „Informatyka”) na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej (FTiMS PŁ), ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym i zarządzania (Executive MBA) na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła także studia doktoranckie w zakresie informatyki na Politechnice Łódzkiej.

W latach 1990-2004 pracowała jako asystent w Instytucie Informatyki Wydziału FTiMS PŁ. Zajmowała się analizą wymagań, architekturą, projektowaniem, kodowaniem, testowaniem, wdrożeniem, utrzymaniem systemów informatycznych dla biznesu i ochrony zdrowia.

Posiada certyfikaty: ISO IEC 15504 (egzamin ECQA), Querying Microsoft SQL Server 2012, Administering Microsoft SQL Server 2012 Database, Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012, REQB CPRE Foundation Level – Certified Professional for Requirements Engineering, PRINCE2 Foundation, Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer.

Koordynator, ekspert, konsultant, doradca w licznych projektach, w tym edukacyjnych. W projekcie „e-Zdrowie” pełniła rolę inżyniera-koordynatora w zespole Doradcy Technicznego. Była członkinią i przewodniczącą komisji branżowej zatwierdzającej standardy kompetencji zawodowych w ramach projektu „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”. Pełniła funkcję recenzenta standardów kwalifikacji zawodowych oraz eksperta RPO 2007-2013. Była rzeczoznawcą MEN do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach. W ramach projektu POWR.02.14.00-00-0001/16 „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” recenzowała program kształcenia dla kwalifikacji E11, E12, E13, E14, E16.

W latach 2011-2017 pełniła funkcję Wiceprezes ds. finansowych Polskiego Towarzystwa Informatycznego, a od 2017 do 2020 r –­ członka Prezydium Zarządu PTI. Jest także członkiem Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz członkiem Zarządu i Rady Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W ramach Klubu 500 Łódź sprawuje obowiązki Wiceprezesa i Sekretarza, a w Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ­ jest Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2016), Brązowym Krzyżem Zasługi (2004), Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej (2015), Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej (2015). Posiada tytuł Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet (2014).