Emil Konarzewski

V-ce Prezes Zarządu Audytel Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (fizyka), Szkoły Głównej Handlowej (Podyplomowe Studium Zarządzania) i Univeristy of Minnesota (MBA).

Emil Konarzewski posiada szerokie doświadczenia w zakresie budowy oraz zarządzania firmami nowej technologii. Był współzałożycielem i prezesem jednego z pierwszych komercyjnych internetowych centrów danych w Polsce Gravity S.A., (2000-2001), wiceprezesem do spraw sprzedaży grupy GTS Internet Partners (1999-2000), prezesem i dyrektorem zarządzającym dostawcy usług internetowych Atom S.A. (1997-1999), dyrektorem działu PC w Digital Equipment Polska (1993-1997) oraz dyrektorem handlowym producenta PC, firmy Protech (1990-93).

Jako konsultant, Emil Konarzewski uczestniczył w wielu projektach przeprowadzanych na zlecenie czołowych firm z branży informatycznej, operatorów telekomunikacyjnych i grup inwestorów prywatnych.