Dariusz Trzeciak

Ukończył czteroletnie studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Zarządzania Biznesem Międzynarodowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydział Prawa i Administracji i Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

W przeszłości sprawował funkcje kierownicze oraz nadzorcze w wielu spółkach, w tym funkcję Prezesa Zarządu w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Polisa Życie SA oraz w spółkach sektora telekomunikacyjnego: Sferia SA, IT Polpager SA.

Obecnie pełni funkcje: Członka Zarządu Sferia SA, Członka Zarządu Premium Mobile Sp. z o.o., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Bioton SA, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Muzo FM Sp. z o.o. (dawniej: Radio PIN), członka Rady Nadzorczej Altalog Sp. z o.o.