Dariusz Śpiewak

Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
Pełnomocnik Zarządu PIIT ds. GAIA-X

CEO Force System SA, CIO w Polski Gaz TUW (grupa PGNIG), doradca w Akceleratorze EdTech Hub – innowacje publiczne. Poprzednio: Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Informatyzacji, Przewodniczący Rady Informatyzacji Resortu Finansów, wieloletni członek zarządu ZUS nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów, prezes spółki Post-Tel (grupa Poczta Polska).

Absolwent wydziałów Finansów i Bankowości oraz Informatyki i Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania zasobami IT w Instytucie Informatyki i Automatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej oraz CIO Academy w Said Business School University of Oxford. Zajmował się kontrolą zarządczą w administracji publicznej członek komitetu audytu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Miar Oprogramowania w Polsce zajmującego się badaniem złożoności, pomiaru i wyceny oprogramowania. Członek Rady CIONET Polska.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej pracował w administracji publicznej, sektorze finansowym
oraz doradczym. Posiada bogate doświadczenie w realizacji dużych i złożonych projektów informatycznych.