Krzysztof Żuk

Właściciel – Agencja Handlowo-Usługowa „AD OMNIUM”
02-114 Warszawa, ul. Wiślicka 2/6
tel. 601 29 74 49; 22 822 81 37
kontakt: k.zuk74@gmail.com

Zatrudniony:
od 1998 r. – Agencja Handlowo-Usługowa „AD OMNIUM”
do 1998 r. – Dyrektor d/s rozwoju R.P. Telekom S.A. oraz Prezes Zarządu spółek będących własnością R.P.TELEKOM m.in. TEDEC, TELEKOM MODLIN,TELEKOM OŻARÓW MAZOWIECKI

do 1992 r. – Wiceprezes Zarządu Fundacji „Pomoc Szkole”
do 1987 r. – Dyrektor Generalny, Pełnomocnik P.Z. „Dosorex”
do 1985 r. – Główny Specjalista P.Z. „Polned” j.v.
do 1983 r. – Główny Specjalista w Zarządzie Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

W 1979 r. ukończenie studiów na Politechnice Warszawskiej Wydział Mechaniczny Technologiczny – specjalność: organizacja i zarządzanie.