Dostęp do danych publicznych ma ogromny potencjał w zakresie przekształcania sektorów w całej gospodarce: od produkcji i zużycia energii, przez transport i mobilność, po gospodarkę wodą i rolnictwo. Wykorzystywanie danych i technologii opartych na danych, np. sztucznej inteligencji czy internetu rzeczy, stanowi istotne rozwiązanie do zarządzania podstawowymi zasobami. Aby polskie przestrzenie danych stały się rzeczywistością, potrzeba danych, które są przede wszystkim dostępne oraz możliwe do bezpośredniego wykorzystania, szczególnie w sposób zautomatyzowany.