Aby konkurować z dużymi zagranicznymi firmami, polskie przedsiębiorstwa ICT muszą być obecne na zagranicznych rynkach, w szczególności na rynkach europejskich. W celu zwiększenia tej obecności wymagany jest dialog i wymiana doświadczeń oraz wsparcie Administracji Publicznej w zakresie zwiększenia możliwości oraz promocji dla polskiego ICT na rynkach międzynarodowych.