Docelowym modelem realizacji wszelkiego rodzaju usług  w sferze publicznej i prywatnej, powinna być bezpieczna  i zaufana forma cyfrowa, oparta na rozwiązaniach cyfrowej tożsamości (eID). W perspektywie kilku najbliższych lat wszyscy powinni mieć możliwość całkowitej rezygnacji z papierowego obrotu dokumentów, co dotyczy także relacji między przedsiębiorcami a konsumentami, procesów back-office w administracji czy e-zdrowia.