Rolą Państwa jest przede wszystkim budowanie pozytywnych postaw wobec cyfryzacji, w tym reakcja na powstające mity i obawy z nimi związane. Każdy powinien mieć dostęp do edukacji i przystępnych źródeł wiedzy w zakresie technik cyfrowych. Cyfrowa edukacja i podnoszenie kompetencji cyfrowych są niezbędne nie tylko jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych, ale także dla korzystania z usług e-administracji.