W dynamicznie zmieniającym się świecie technik cyfrowych, niezbędne jest rozluźnienie gorsetu regulacyjnego poprzez skupienie się na sensowności i konsekwencjach wprowadzanych regulacji. Można to osiągać przede wszystkim dzięki uprzednim analizom ich wpływu na praktykę i działalność przedsiębiorców oraz unikanie wprowadzania kolejnych restrykcyjnych i biurokratycznych przepisów regulujących niemal każdy krok przedsiębiorcy. Z tego też powodu wpływ na cyfryzację oraz analiza potencjalnych realizacji zadań z wykorzystaniem technik cyfrowych powinny stać się koniecznym komponentem Oceny Skutków Regulacji dla wszystkich nowych regulacji.