Stworzenie powszechnej, dostępnej i niezawodnej infrastruktury cyfrowej w Polsce jest warunkiem rozwoju gospodarczego i społecznego. Nikt nie powinien spotykać się z technicznymi, geograficznymi czy ekonomicznymi barierami dostępu do infrastruktury cyfrowej. Rolą Państwa jest stworzenie prawdziwie przyjaznego otoczenia prawnego, a także wsparcie finansowe rozwoju infrastruktury i sieci tam, gdzie mechanizmy rynkowe zawodzą.