Branża ICT podejmuje wszelkie możliwe działania, aby dla użytkowników ich usług bezpieczeństwo danych, środków finansowych i komunikatów było na najwyższym poziomie. W świecie cyfrowym nie wszystko jednak zależy on nas. Dlatego postulujemy aktywne zaangażowanie Państwa w działania edukacyjne, informacyjne, współpraca z sektorem ICT, tworzenie dobrych praktyk oraz wypracowanie mechanizmów finansowania kluczowych obszarów, które bez nich nie osiągną wystarczającego poziomu.