Ministerstwo Finansów poddaje konsultacjom:

  • projekt Stanowiska Rządu RP dotyczący europejskiego pojedynczego punktu dostępu ESAP
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające europejski pojedynczy punkt dostępu zapewniający scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju
  • projekt dyrektywy zmieniający określone dyrektywy w odniesieniu do ustanowienia i funkcjonowania pojedynczego punktu dostępu – po angielsku
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające określone rozporządzenia w odniesieniu do ustanowienia i funkcjonowania pojedynczego punktu dostępu

Rozporządzenie ESAP  ma na celu stworzenie systemu zapewniającego wspólne źródło publicznych, bezpłatnych informacji o spółkach i produktach inwestycyjnych z UE, niezależnie od tego, gdzie w UE są zlokalizowane lub skąd pochodzą. ESAP jest skierowany przede wszystkim do użytkowników, takich jak inwestorzy, analitycy finansowi i pośrednicy rynkowi, np. zarządzający aktywami, doradcy lub agregatorzy danych. ESAP będzie platformą internetową zawierającą finansowe i pozafinansowe informacje o firmach, które powinny być dostępne dla wszystkich bez opłat czy licencji.

Termin uwag Członków PIIT do dnia 7 lutego 2022 r. e- mail: magda.kaminska@piit.org.pl

Załączniki

Załączniki

Załączniki

Załączniki

Załączniki