Rada Sądu

r. pr. Artur Piechocki – Przewodniczący Rady Sądu

r. pr. Konrad Marzęcki – Wiceprzewodniczący Rady Sądu

dr Tomasz Kulisiewicz – Członek Rady

r. pr. Anna Piechocka – Członek Rady