ANNA PIECHOCKA

Radca prawny
Od 2004 roku członek Podkomisji do spraw Domen Internetowych Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, a następnie Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji,

Specjalizacja: własność intelektualna ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawo związane z nowoczesnymi technologiami, aspekty prawne nazw domen internetowych, ochrona konkurencji i konsumentów, sądownictwo arbitrażowe.

Od 2011 r. zatrudniona na stanowisku radcy prawnego w Teatrze Wielkim – Oporze Narodowej oraz Teatrze Narodowym.

Od 2001 r. zatrudniona jako radca prawny, a następnie od 2011 do 2013 r. współpracująca jako radca prawny z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową instytutem badawczym.

Absolwentka studiów podyplomowych „Ochrona konkurencji i konsumentów” w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczestniczyła jako specjalista w zakresie obsługi formalno – prawnej, w wielu zespołach realizujących projekty informatyczne, w tym dotyczące digitalizacji zasobów archiwalnych (m. in. projekt  Academica prowadzony przez Bibliotekę Narodową oraz digitalizacja zasobów archiwalnych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, a także projekt Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego – Opery Narodowej obejmujący m.in.: digitalizację zbiorów baletowych, budowę systemu emisji i rejestracji audio-video, pozwalającego na emisję spektakli na platformie streamingowej, budowę systemu zarządzania zasobami cyfrowymi).